April 23, 2021

Wat betekent neuro linguïstisch programmeren?

Wellicht heb je ooit al wel eens gehoord over neuro linguïstisch programmeren, maar is het je nog niet helemaal duidelijk waar NLP nu precies voor staat. In de praktijk is het zo dat NLP eigenlijk gelijk staat aan de studie van succesvol gedrag. Daarmee onderscheidt deze techniek zich onder meer van de werkwijze van psychologen. Daar waar deze laatste namelijk concreet kijken naar wat er allemaal mis is met je wordt er door NLP net gekeken naar hetgeen je goed doet. Door hier de focus op te leggen zal je kunnen vaststellen dat je behoorlijk snel een aantrekkelijke meerwaarde zal weten te realiseren voor je leven. Wil je hier graag meer over te weten komen? Dan is het zonder meer een aanrader om je even uitgebreid te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie.

Wat is neuro linguïstisch programmeren?

Neuro linguïstisch programmeren leert in principe hoe ons brein te besturen met taal. Het doel hiervan is om jou uiteindelijk terug beter in je vel te doen voelen. Eigenlijk vormt het als het ware een gebruiksaanwijzing hoe jij het beste jouw brein kan gebruiken om een gunstiger leven te kunnen leiden precies op de manier zoals jij dat wil. Bij NLP wordt er eigenlijk vanuit gegaan dat ons brein werkt op basis van vijf verschillende zintuigen. Het gaat hierbij concreet om: 

  • Horen; 
  • Zien; 
  • Voelen;
  • Geur; 
  • Smaak; 

Voor geur en smaak geldt uiteraard dat deze vrij vaag zijn. Dit zorgt ervoor dat het voornamelijk gaat om horen, zien en voelen. Concreet moet het benutten van de mogelijkheden die NLP aanreikt ervoor zorgen dat je in staat bent om niet alleen te zorgen voor positieve gedachten, maar ook voor het creëren van positieve beelden in je hoofd. Op het ogenblik dat je dat hebt bereikt ben je er eigenlijk in geslaagd om jouw brein te programmeren om zich goed te voelen.

Voor wie kan NLP een prima oplossing betekenen? 

Ongelofelijk veel mensen kunnen sterk gebaat zijn bij de principes die je aangeleerd kan krijgen door neuro linguïstisch programmeren. Voor menig aantal personen geldt vandaag de dag dan ook dat ze geconfronteerd worden met sterk negatieve gevoelens. Deze gevoelens zijn het gevolg van verschillende negatieve gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in hun verleden. Zowel persoonlijke als zakelijke gebeurtenissen kunnen dan ook een niet onbelangrijke rol spelen. Voor deze personen kan het volgen van een NLP opleiding een belangrijke meerwaarde creëren. Dit bovendien niet alleen voor de nabije, maar ook voor de verdere toekomst. 

Heel wat mensen slagen er op een zeker ogenblik niet langer in om op een optimale manier te communiceren. Dat is het gevolg van het feit dat ze de kracht van communicatie zijn gaan onderschatten. Ook op dit vlak wordt er door middel van NLP meer bewustwording gecreëerd. Door te communiceren kunnen we namelijk veel slechte dingen doen zoals ruzie maken, maar we kunnen er ook heel wat positiefs mee bekomen. De mooiste dingen in het leven worden dan ook doorgaans behaald door te communiceren. In ieder geval, heb jij ook het gevoel dat neuro linguïstisch programmeren voor jou een meerwaarde kan creëren? Dan kan het zeker aan te raden zijn om te overwegen om één van de bestaande cursussen of opleidingen op de markt te gaan volgen. En waar beter dan bij de NLP Academie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *